Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu

Wydruk z serwisu BIP, dn.
EWIDENCJA ZASOBU ARCHIWALNEGO


W Archiwum Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu prowadzi się następujące pomoce ewidencyjne:

- Spisy zdawczo-odbiorcze (ułożone numerycznie, jak i według komórek organizacyjnych),
- Rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,
- Ewidencja akt wybrakowanych,
- Ewidencja wypożyczania, udostępniania.

Zasób archiwalny


Zasób archiwalny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu stanowią akta wytworzone przez:

- Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Zabrzu,
- Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu,
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu.


Zasady udostępniania