Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu


KOMENDA MIEJSKIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZABRZU
PROWADZI NASTĘPUJĄCE EWIDENCJE I REJESTRY

SEKRETARIAT 
- Rejestr kancelaryjny.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - KADROWY 

- Ewidencja zatrudnionych strażaków 
- Ewidencja strażaków i pracowników zwolnionych 
- Ewidencja czasu pracy 
- Ewidencja zwolnień lekarskich 
- Ewidencja druków ścisłego zarachowania 
- Rejestr legitymacji służbowych 
- Rejestr kontroli zewnętrznych 
- Rejestr kontroli wewnętrznych 
- Rejestr skarg i wniosków 
- Rejestr wydanych decyzji, rozkazów i zarządzeń Komendanta Miejskiego 
- Rejestr pieczęci 
- Rejestr odznaczeń 
- Rejestr kontroli sanitarnej

WYDZIAŁ KONTROLNO - ROZPOZNAWCZY 

- Ewidencja podmiotów podlegających kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej

SEKCJA FINANSÓW 

- Rejestr wydatków budżetowych 
- Rejestr dochodów budżetowych 
- Rejestr wydatków kasowych 
- Rejestr list płac 
- Rejestr faktur 
- Ewidencja pracowników

WYDZIAŁ OPERACYJNO - SZKOLENIOWY 

- Ewidencja zdarzeń. 
- Ewidencja podmiotów tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 
- Rejestr wyszkolenia członków OSP
- Rejestr kancelaryjny przesyłek specjalnego rodzaju.

WYDZIAŁ KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNY 

- Rejestr kart szczegółowych środków trwałych 
- Rejestr ksiąg środków trwałych
- Rejestr zamówień publicznych
- Rejestr kart wyposażenia osobistego
- Rejestr kartotek magazynowych ilościowo-wartościowych i ilościowych 
- Rejestr kart mundurowych, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego 
- Rejestr pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe
- Rejestr kart mieszkaniowych strażaków i emerytów PSP 
- Rejestr książek obiektu budowlanego
- Rejestr kart drogowych.


JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZE 

-  Rejestr kontroli okresowej sprzętu pożarniczego. 
-  Ewidencja kart udziału w akcji ratowniczo - gaśniczej.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4291
Treść wprowadził(a): Rak Sławomir, 2008-04-30 14:02:22
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2007-09-21 11:46:38