Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Podstawa prawna działania

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu kierowana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu działa w oparciu o niżej wymienione podstawy prawne:
- ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( t. j. Dz.U. Nr 96, poz. 667 z 2006 r., z późn. zmianami),
- ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz.U. Nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z późn. zmianami),
- Regulamin Organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu zatwierdzony z dniem 01 stycznia 2008 r. przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.