Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu

Ogłoszenia o wynikach przetargów 

 

Przetarg 1-12-2014 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego 

Ogłoszenie o wyborze oferty (format.pdf)


Przetarg 8-09-2014 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego 

Ogłoszenie o wyborze oferty (format.pdf)


Przetarg 19-05-2014 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego 

Ogłoszenie o wyborze oferty (format.pdf)

 

Przetarg 10-02-2014 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego 

Ogłoszenie o wyborze oferty (format.pdf)

 

Przetarg 02-12-2013 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego 

Ogłoszenie o wyborze oferty (format.pdf)

 

Przetarg 19-08-2013 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego 

Ogłoszenie o wyborze oferty (format.pdf)

 

Przetarg 13-05-2013 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego 

Ogłoszenie o wyborze oferty (format.pdf)

 

Przetarg 18-02-2013 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego 

Ogłoszenie o wyborze oferty (format.pdf)

 

Przetarg 19-11-2012 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego 

Ogłoszenie o wyborze oferty (format.pdf)

 

Przetarg 03-09-2012 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego 

Ogłoszenie o wyborze oferty (format.pdf)

 

Przetarg 05-06-2012 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego 

Ogłoszenie o wyborze oferty (format.pdf)

 

Przetarg 05-03-2012 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego 

Ogłoszenie o wyborze oferty (format.pdf)

 

Przetarg 13.12.2011 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego 

Ogłoszenie o wyborze oferty (format.pdf)

 

Przetarg 14.11.2011 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego 

Ogłoszenie o wyborze oferty (format.pdf)

 

Przetarg 5.09.2011 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego 

Ogłoszenie o wyborze oferty (format.pdf)

 

Przetarg 16.05.2011 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego 

Ogłoszenie o wyborze oferty (format.pdf)

 

Przetarg 08.03.2011 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego 

Ogłoszenie o wyborze oferty (format.pdf)

 

Przetarg 2.12.2010 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego      
Ogłoszenie o wyborze oferty (format.pdf)

 

Przetarg 19.10.2010 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowo - osobowego do użytku straży pożarnej jako pojazd uprzywilejowany. 

Ogłoszenie o wyborze oferty (format*.pdf) 

Przetarg 31.08.2010 r.: Ogłoszenie o zamówieniu

"Wymiana pokrycia dachu budynku garażowo - świetlicowego Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu".   

Ogłoszenie o wyborze oferty (format*.pdf) 

 

Przetarg 13.09.2010r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego

Ogłoszenie o wyborze oferty ON (format*.pdf)

 

Przetarg 25.05.2010r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego

Ogłoszenie o wyborze oferty ON (format*.pdf)

 

Przetarg 9.03.2010r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego

Ogłoszenie o wyborze oferty ON (format*.pdf)

 

Przetarg 01.12.2009r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego

Ogłoszenie o wyborze oferty ON (format*.pdf)

 

Przetarg 19.06.2009r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego

Ogłoszenie o wyborze oferty ON (format*.pdf)

 

Przetarg 20.04.2009 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego

Ogłoszenie o wyborze oferty ON (format*.pdf)

 

Przetarg 22.01.2009 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego

 Ogłoszenie o wyborze oferty ON (format*.pdf)

 

Przetarg 13.01.2009 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy i montażu odciągów spalin

Ogłoszenie o rozstrzygniecia zamówienia (format*.pdf)

 

Przetarg 14.11.2008 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego

 Ogłoszenie o wyborze oferty ON (format*.pdf)

 

Przetarg 29.08.2008 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego

 Ogłoszenie o wyborze oferty ON (format*.pdf)

 

Przetarg 09.06.2008 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego letniego

Ogłoszenie o wyborze oferty ON (format*.pdf)

 

Przetarg 13.03.2008 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego przejściowego

 Ogłoszenie o wyborze oferty ON (format*.pdf)

 

Przetarg 29.02.2008 r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Remont wezła sanitarnego w budynku głównym
KM PSP w Zabrzu przy ulicy Stalmacha 22

Ogłoszenie o rozstrzygniecia zamówienia (format*.pdf)

 

Przetarg 27.11.2007r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego przejściowego

Ogłoszenie o wyborze oferty ON (format*.doc)Przetarg 05.09.2007r.: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego przejściowego

Ogłoszenie o wyborze oferty ON (format*.doc)

 

Przetarg 11.07.2007r.: Ogłoszenie o zamówieniu – robota budowlana


Zawiadomienie o rostrzygnięciu zamówienia (format*.doc)

 

Ogłoszenie nr MTT-2370/6/07 
o wyniku postępowania prowadzonego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Remont pomieszczeń szatni w budynku głównym KM PSP Zabrze ul. Stalmacha 22


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu informuje, że w dniu 13.08.2007 roku w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Remont pomieszczeń szatni w budynku głównym KM PSP Zabrze ul. Stalmacha 22 wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: B&B sp. cywilna Małgorzata Bortnowska, Michał Bortnowski ulica Okrężna 24 w Gliwicach z ceną brutto: 77 883,98 zł.

 


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3315
Treść wprowadził(a): Tomanek Ryszard, 2014-12-09 13:20:36
Treść wytworzył(a): Ryszard Tomanek, 2014-12-09 13:20:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-09-16 13:39:35