Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu

Wydruk z serwisu BIP, dn.


Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu
ul. Stalmacha 22
41- 800  Zabrze

 

telefony:
(0-32) 376-09-90
(0-32) 271-20-20
(0-32) 777-41-12

fax: (0-32) 278-17-77

e-mail: straz@psp.zabrze.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej Komendy Miejskiej PSP Zabrze na platformie

ePUAP: /KMPSPZabrze/SkrytkaESP