Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu

 

 

Skargi i wnioski

1. Przyjmowanie skarg i wniosków

- Komendant Miejski przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.30
- Przyjmowanie skarg i wniosków w innych terminach następuje w formie pisemnej.

Interesanci składają je w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP.
Termin załatwienia sprawy określony jest przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Załatwianie spraw osobowych emerytów i rencistów Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu w zakresie pośredniczenia z Zakładem Emerytalno-Rentowym MSWiA w Warszawie (pomoc w sporządzaniu wniosków o przyznanie renty rodzinnej po zmarłym emerycie lub renciście, wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego).

Tutaj można pobrać wzór wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego (plik w formacie *.pdf)

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1273
Treść wprowadził(a): Tomanek Ryszard, 2008-09-24 13:57:00
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2008-09-24 13:52:36