Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym  w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu na niżej wyminionych stanowiskach:

1. Stanowisko proponowane: stażysta w służbie przygotowawczej
    Stanowisko docelowe (etatowe): starszy ratownik
    System pełnienia służby: zmianowy
    Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu
    Liczba stanowisk i wymiar etatu: 3/1

    OGŁOSZENIE nr 3 O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

    Druk nr 1 - plik PDF

    Druk nr 2 - plik PDF

2. Stanowisko proponowane: stażysta w służbie przygotowawczej
    Stanowisko docelowe (etatowe): starszy specjalista
    System pełnienia służby: codzienny (8-godzinny)
    Miejsce pełnienia służby: Sekcja Organizacyjno – Kadrowa
    Liczba stanowisk i wymiar etatu: 1/1

    OGŁOSZENIE nr 4 O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

    Druk nr 1 - plik PDF

    Druk nr 2 - plik PDF


OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU

Etap I

Etap V

Etap VI