Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu

Informacje dla OSP dot. szkolenia podstawowego

Termin zajęć praktycznych

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY 17.12.2017r. o godz. 8.00

Słuchacze o godz. 8.00 muszą stać na placu wewnętrznym KM PSP w Zabrzu przy sali sportowej (przebrani) podzieleni w 4-ro osobowe grupy.

Do części praktycznej egzaminu końcowego zostaną dopuszczeni słuchacze, którzy:

  1. Zaliczyli egzamin teoretyczny.
  2. Uczestniczyli w co najmniej 80 % jednostek lekcyjnych zajęć praktycznych objętych programem.
  3. Zaliczyli test wydolnościowy i ćwiczenie praktyczne w komorze dymowej zgodnie z jej regulaminem.

Na ćwiczenia w komorze dymowej proszę zabrać ze sobą  aparaty powietrzne z OSP.

Regulami komory dymowej do zapoznania (od str 7)

16.12.2017

7.00 zbiórka w KM PSP Zabrze

Komora dymowa Bielsko Biała (sprzęt ochrony dróg oddechowych)

 


09.12.2017

9.00-10.45

Organizacja akcji ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych

 

11.00-14.45

Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze

02.12.2017

9.00-14.45

Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów


26.11.2017

9.00-12-45

Ratownicze zestawy hydrauliczne

 

13.00-16.45

Ratownicze zestawy pneumatyczne

25.11.2017

9.00-12.45

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

13.00-16.45

Ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów


 18.11.2017

9.00-10.45

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

 

11.00-16.45

Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych


04.11.2017

9.00-10.45

Drabiny pożarnicze przenośne

 

11.00-12.45

Łączność bezprzewodowa i alarmowanie


28.10.2017

9.00-10.45

Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych

 

11.00-12.45

Gaszenie pożarów i środki gaśnicze


21.10.2017

9.00-9.45

Agregaty prądotwórcze i oddymiające

 

10.00-15.45

Ratowniczy sprzęt mechaniczny


Ostatni termin poprawkowy wdniu 14 października 2017 roku o godz. 8.30

Osoby o numerach: 6, 7, 8, 13, 22 proszone są o obowiązkowe dostarczenie badań - w przypadku niedostarczenia przed zajęciami praktycznymi, osoby nie bedą dopuszczone do ćwiczeń.

Termin zajęć praktycznych

14.10.2017

9.00-10.45

Służba wewnętrzna. Musztra

 

11.00-12.45

Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

 

13.00-15.45

Sprzęt i armatura do podawania wody i piany

Umundurowanie obowiązujące na zajęciach praktycznych

- ubranie specjalne,

- hełm,

- rękawice specjalne,

- buty gumowe lub skórzane specjalne

- kominiarka.


Wyniki egzaminu z dnia 7 października 2017 roku

Wynik negatywny uzyskali:

18, 19, 20, 21

Egzamin można poprawić w KM PSP Zabrze - Wydział Operacyjno-Szkoleniowy w terminie od 10 do 13 października 2017 roku w godzinach 8.00-15.00


 

Egzamin teoretyczny odbędzie się o godzinie 8.00 w dniu 7 października 2017 roku

Do egzaminu zostaną dopuszczeni słuchacze, którzy zaliczyli conajmniej 80% materiału edukacyjnego objętego programem zamieszczonym na platformie edukacyjnej obejmującego następujące tematy:

- Pierwsza pomoc przedmedyczna
- Szkolenie BHP
- Szkolenie podstawowe cz. I
- Szkolenie podstawowe cz. II
- Ratownictwo techniczne
- Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP

i w dniu egzaminu posiadają wydruk raportu z platformy, kartę skierowania na szkolenie, aktualne badania lekarskie oraz ważny dokument tożsamości.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:136
Treść wprowadził(a): Grad Iwona, 2017-12-16 11:05:03
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-12-15 09:16:01