Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 


Komendant Miejski PSP w Zabrzu

Imię i nazwisko: bryg. mgr inż. Kamil Kwosek
Telefon: (032)
376-09-93
Fax: (032) 278-17-77
e-mail:
straz@psp.zabrze.pl

Bezpośredni przełożony: Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godzinach 14.30-15.30

Godziny przyjęć interesantów: dni robocze od 7.30 do 15.30


Kompetencje Komendanta