Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu

Wydruk z serwisu BIP, dn.


Sekretariat Komendanta Miejskiego


Imię i nazwisko: st. str. Iwona Grad 
tel: (32) 376-09-93, (032) 271-33-37
fax: (32) 278-17-77
e-mail: straz@psp.zabrze.pl

Godziny urzędowania: dni robocze od 7.30 do 15.30