Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu


Budżet i majątek Komendy

 

Budżet KM PSP na rok 2010 według uchwały Rady Miejskiej wynosi 6 389 000,00 zł. w tym:

- osobowe - 5 676 536 zł.

- rzeczowe - 702 464 zł.

- majątkowe - 10 000 zł.

 

Wykonanie budżetu za 2009 rok wyniosło ogółem 6 352 007 zł. w tym:

- osobowe - 5 612 665 zł.

- rzeczowe - 734 645 zł.

- majątkowe - 4 697 zł.

 
Majątek Komendy

Całkowity wartość majątku KM PSP w Zabrzu, który jest własnością Skarbu Państwa  na dzień 31.12.2009 r. wynosi:

- w środkach trwałych - 416 724 zł.

- w pozostałych środkach trwałych - 407 765 zł.

- w wartościach niematerialnych i prawnych - 35 355 zł.
 

Komenda Miejska PSP w Zabrzu posiada n/w budynki w użytkowaniu: 

1. Budynek Główny Komendy – 1196 m2
2. Budynek Warsztatowo Magazynowy KM PSP – o powierzchni 349 m2
3. Budynek Garażowo Świetlicowy KM PSP – o powierzchni 262 m2
4. Budynek Socjalno Warsztatowy KM PSP – o powierzchni 326 m2
5. Magazyn Materiałów Palnych i Smarów KM PSP – o powierzchni 55 m2  

 Komenda Miejska PSP w Zabrzu użytkuje samochody pożarnicze: 

- samochód gaśniczy średni - GBAr - 2/16/750,
- samochód gaśniczy średni - GBA - 2/17,
- samochód gaśniczy ciężki - GCBA - 5/30,
- samochód gaśniczy ciężki - GCBA - 14/50,
- autodrabina - SD - 37,
- podnośnik hydrauliczny - SHD - 40,
- samochód ratunku drogowego - SRdr,
- samochód operacyjny - Polonez,
- samochód kwatermistrzowski - Lublin - Mikrobus,
- samochód kwatermistrzowski - STAR 200.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4124
Treść wprowadził(a): Rak Sławomir, 2010-10-27 12:00:32
Treść wytworzył(a): Sławomir Rak, 2008-04-28 12:42:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2010-10-27 11:51:26