Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu

 

 

 


Sekcja Organizacyjno - Kadrowa


starszy technik - st. ogn. Bożena Swonke
tel. (32) 376-09-93
email: kadry@psp.zabrze.pl

 

 

 

starszy inspektor - st. str. Iwona Grad
tel. (32) 376-09-91
email: straz@psp.zabrze.pl


Do zadań Sekcji Organizacyjno - Kadrowej należy w szczególności:
 

W zakresie Organizacyjnym:

1)   realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Miejskiej;

2)   organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Miejskiego;

3)   opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji
i wytycznych Komendanta Miejskiego;

4)   prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Miejskiej;

5)   organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

6)   organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy Miejskiej przez rzecznika prasowego;

7)   przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Miejskiej;

8)   opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Miejskiej;

9)   organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej;

10)  realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg
i wniosków dla Komendy Miejskiej;

11)  prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Miejskiego.

 

W zakresie archiwizacji:

1)    prowadzenie archiwum Komendy Miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów
i brakowania dokumentów;

 

W zakresie Kadrowym:

1)    realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta Miejskiego;

2)     przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
w Komendzie Miejskiej w tym dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej;

3)    opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
w Komendzie Miejskiej;

4)     opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

5)    ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Miejskiej;

6)    prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów
i rencistów Komendy Miejskiej;

7)    sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków
i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;

8)    realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;

9)    analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1933
Treść wprowadził(a): Tomanek Ryszard, 2016-12-30 09:03:03
Treść wytworzył(a): Ryszard Tomanek, 2010-10-28 09:20:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2010-10-28 09:57:01